Подаване на сигнали за нередности/омбудсман


Подаване на сигнали за нередности/омбудсман

ОМБУДСМАН

Външно упълномощените юристи (омбудсмани) предоставят консултации относно системата за подаване на сигнали за нередности и гарантират, че сигналите на лицата, подали сигнали за нередности, се предават на компетентния орган - при желание анонимно. Тук ще намерите цялата информация, която ви е необходима, за да се свържете с омбудсманите:

https://rothenberger-holding.com/en/company/compliance

Въпроси или предложения за подобряване на системата за подаване на сигнали за нередности могат да бъдат отправени и към информационния имейл на компанията или към служителя по съответствието във вашата компания.